Return to site

Uenighet om pollenadvarsel

2004

Hørte på NRK Hedmark/Opplandsradioen i formiddag (25.03) at ”allergispesialist Jan Kramer” advarer mot bruk av homeopati ved pollenallergi, da det i følge ham kan føre til forverring av allergien fordi de homeopatiske midlene kan inneholde det stoffet man er allergisk mot.

 

Riktignok innrømmer Kramer at akupunktur kan ha en positiv effekt på allergi, og det er bra, for det stemmer. Forutsatt at akupunktøren vet hva han driver med.

 

Jeg kan imidlertid ikke la være å undres over motivet bak å advare mot bruken av homeopati ved pollenallergi. Det er få ting som har færre bivirkninger en homeopati.

Det er imidlertid flere ting som ikke rimer her.

 

Legeholds største argument mot at homeopati virker i det hele tatt er at midlene inneholder så små mengder virkestoff at de ikke kan virke……..men det kan altså virke negativt?.

 

Skolemedisinen har i flere år benyttet en lignende metode i forebyggende behandling av pollenallergi. Nemlig injeksjoner av allergenet i forkant for å ”trigge” kroppen til å forberede seg på allergi sesongen…….da er det altså greit?

 

Homeopati blir stadig møtt med argumentet at man mangler dokumentasjon på effekten. Og det er for så vidt riktig. Det trengs fortsatt mange studier for å dokumentere. Men hvorfor da advare mot den delen av homeopatien som er best dokumentert?

 

Homeopati behandling av allergi er den delen av homeopati som er mest beslektet med hva skolemedisinen gjør. jmfr. punktet ovenfor, og bruken av vaksinasjoner. Pussig at det må advares mot dette!

 

På vårt behandlingssenter har vi jobbet mye med pollenallergi i 10 år – riktignok oftest med både akupunktur og homeopati, (siden vi har begge utdannelsene) men på barn benytter vi stort sett kun homeopati.

Det er min påstand at ca 80% har god effekt av denne behandlingen som Kramer advarer mot. De fleste blir også bedre for vert år behandlingen gjentas, i motsetning til hva som skjer med skolemedisinsk behandling som ikke har noen kurativ effekt, men kun symptomatisk

.

Jeg har på disse 10 årene ikke sett at noen har blitt verre av behandlingen. Man kan få en midlertidig liten reaksjon dersom man øker medisineringen for raskt, men det skal man jo helst forsøke å unngå.

I de tilfeller hvor vi ikke oppnår effekt er det heller ikke noe problem å supplere med tradisjonell allergi behandling i akutt form.

 

Dette innslaget i NRK kunne bare ikke få stå helt uimotsagt.