Return to site

Sukker sukk

2005

I VG nettutgaven kunne man 25.01. lese om en undersøkelse utført av NTNU som fant at 100 av 1200 verdalinger hadde diabetes. I tilegg har mange glukoseinntolleranse, og står dermed i fare for å utvikle diabetes.

Dette antallet var for forskerne overraskende høyt. Som årsaker til diabetes nevnes:

- Blant årsakene kan være arv og livsstil. Hvis man er betydelig overvektig og rører seg lite, er det betydelig større risiko for å utvikle type 2-diabetes.”

 

Dette skal ikke bestrides, men jeg synes det er grunn til å påpeke noe litt mer spesifikt enn dette. Siden diabetes er en lidelse som gir problemer med blodsukker konsentrasjonen, og er en lidelse som i særdeleshet gir problemer ved å spise sukker, synes jeg det er på sin plass å reflektere litt over muligheten for at sukker også er en betydelig årsaksfaktor til utviklingen av diabetes.

 

Når vi inntar sukker må bukspyttkjertelen produsere insulin, som er et hormon som cellene i kroppen må ha for å kunne nyttiggjøre seg sukkeret. Uten dette insulinet vil sukkeret allikevel komme ut i blodbanen i form av blodsukker, men det blir ikke nyttegjort og vil dermed gi for høy blodsukker konsentrasjon med de skadelige følger det har.

Siden diabetes er mangel på insulin kan man spekulere litt i om ikke denne mangelen i mange tilfeller kan være forårsaket av at produsenten av insulin (bukspyttkjertelen) er ”utslitt”. Muligens pga for stor belastning over tid. Altså utslitt av for høyt sukker inntak.

 

I denne sammenhengen bør det nevnes at det ikke er bare sukker, men også andre former for karbohydrater som krever insulin. (sukker er konsentrert karbohydrat)

Dette gjelder også andre matvarer som består av ”raske” karbohydrater. F.eks: siktet hvetemel, ris, potet, og søte frukter.  Disse og lignende matvarer vil spesielt kunne være et problem dersom de inntas alene, uten andre næringsmidler samtidig som bremser på hvor fort de taes opp. (fiber, proteiner, og fett virker bremsende)

Dette kan bety at utrykket ”5 om dagen” vedrørende frukt burde hatt et tillegg. 

Fem om dagen men

bland det i magen.

Med dette mener jeg at det meste vi spiser bør holdes til noenlunde faste måltider. Både for at de ”raske” karbohydratene skal bli bremset av annen mat og for at hele fordøyelses systemet, inkludert bukspyttkjertelen, skal få litt hvile i mellom måltidene. Frukt, om enn aldri så sundt, er ikke uproblematisk dersom man går og knasker på det hele dagen. Det inneholder mye energi som må omsettes, og herav mye i form av fruktsukker.

 

I sitatet innledningsvis fra VG nevner forskerne overvekt som en av årsakene til diabetes. I den sammenheng er det på sin plass å minne om at den letteste måten å bli overvektig på også er inntak av sukker.

Etter mitt skjønn blir det fokusert for mye på fett i kosten, som årsak til overvekt, og for lite på sukker. Det er nemlig ikke så lett å legge på seg av fett. Av den enkle grunn at man blir så mett av fettrik mat at man ikke orker spise så mye.

Av sukker derimot blir man nesten ikke mett i det hele tatt. Det er lett å spise for mye. Sukker er konsentrert næring, ”høyoktan kraft-fòr” av en klasse som vi egentlig ikke er konstruert for å innta. Dette i kombinasjon gjør at det totale næringsinntaket lett blir altfor høyt i forhold til forbruket. Da går man opp i vekt.

I tillegg til at sukker kan være en direkte trussel for bukspyttkjertelen og gi utvikling av diabetes er det altså en indirekte trussel via at det lett fører til overvekt.

Tenk litt på det neste gang du ser hvor mange liter brus som bæres ut av butikkene.