Return to site

Mer om smertestillende

2005

Den 12. januar d.å. meldte flere av våre riksdekkende medier, samt NRK Puls, at mange av de smertestillende og betennelsesdempende medikamenter påvirker hormonballansen i en slik grad at de kan hemme eggløsningen hos kvinner. Noen av disse har vi nå (fra 1.1.04) fått for salg i dagligvare handelen og på bensinstasjoner.

 

I følge medieoppslaget har denne sammenhengen vært mistenkt av revmatologer siden 80 tallet. Det tar m.a.o. bortimot 20 år fra bivirkninger mistenkes til man velger å opplyse om dem.

I kroppen har vi to styrings systemer som regulerer funksjoner og sørger for at de enkelte organer fungerer i samspill. Dette er vårt kommunikasjon system, eller vår infrastruktur for å bruke et populært uttrykk.

Disse to systemene er nervesystemet og hormonsystemet. Begge disse er viktige som meldings systemer i kroppen. Vi kan sammenligne de med teleselskapet og postvesenet.

Spenner man bein på postbudet når ikke posten fram. Denne posten kan være viktig.

 

Hormonballansen er ganske ømfintlig. I vårt daglige virke er det mange mulige måter denne kan forstyrres på. Alle kan vi kanskje ikke klare å hindre, men vi bør i alle fall gjøre et forsøk. Skal vi klare det må vi få opplysninger om mulige problemstillinger når de oppdages. (ikke bortimot 20 år senere) Hvor mange kvinner som har slitt med å bli gravide av ovennevnte grunn vites ikke, men det er et faktum at ufrivillig barnløshet er et relativt hyppig problem.

 

Jeg har tidligere skrevet om at alt for mange bruker smertestillende ukritisk. Nå er det altså enda en grunn til å tenke seg om to ganger hvorvidt det faktisk er nødvendig å ta den smertestillende tabletten, eller om man kunne ha blitt kvitt hodepinen, eller menstruasjons smerten på annen måte.

Verken hodepine eller menstruasjons smerter er plager som skal være der. Når de er der betyr det at noe er i uballanse. For menstruasjonssmertene innebærer dette som oftest at det er en liten uballanse i hormonstyringen. Man kan jo da spekulere i om en ytterligere hormon forstyrrelse forårsaket av smertestillende på sikt forsterker problemet?

 

Kanskje vi får vite det om ytterligere 20 år?