Return to site

Snart sesong for pollen allergi !

2002

 Våren nærmer seg, og takk for det. Alle årstidene har sine hoved problemer, og rent bortsett fra de klimatiske utfordringer har man også ved de fleste årstider også noen helsemessige favoritt plager.

Vårens store problemstilling er for mange POLLEN !. Det hevdes at 7 – 10 % av befolkningen har problemet i en eller annen grad.

Problemet strekker seg nok lenger en til våren for mange også, da den kan vare hele sommeren. Men, de første plages som regel fra pollenslippet fra de tidligste løvtrærne. Or, Hassel, og Bjørk. Noen reagerer enda tidligere på våren, muligens forårsaket av mugg sporer fra dødt gress når snøen begynner å forsvinne.

 

Hva er så allergi?. Og hvorfor får man det?.

Allergi er en spesifikk immunologisk overfølsomhet  som fører til en overreaksjon eller forstyrrelser i kroppens systemer. Veldig enkelt kan man si at kroppen har problemer med å avgjøre om et stoff man blir utsatt for er farlig for oss eller ikke. For sikkerhets skyld velger kroppen å reagere på stoffet som en farlig inntrenger og aktiviserer immunsystemet . Vi får egentlig en unødvendig overreaksjon fra kroppen.

 

Årsakene til at dette skjer kan man ikke si at man har full oversikt over. Det er statistisk tydelig at en viss arvelighet er til stede all den tid sannsynligheten for å utvikle allergi er omtrent 70% dersom begge foreldre har en eller annen allergi. Arvelighet kan dog ikke være hele årsaken, all den tid man også kan utvikle allergi helt på egen hånd, med kun friske forfedre.

 

 Jeg tror ikke noen har full oversikt over hva som kan forårsake dette, men personlig tror jeg summen av negative eller skadelige påvirkninger vi omgir oss med spiller en rolle. Siden utbredelsen av allergi plager er så sterkt økende i moderne tid, er det nærliggende å tenke på moderne forurensningskilder. Her tror jeg vi kan inkludere alt fra luftforurensninger til sprøytemidler, elektromagnetiske påvirkninger, medisiner, og tilsetningsstoffer i mat. Vi skal heller ikke glemme matens sammensetning generelt. Mulighetene er mange.

 

Hva kan vi så gjøre med allergiene?

Sett fra et naturmedisinsk synspunkt vil man, i tillegg til å forsøke å unngå de stoffer man reagerer på mest mulig, tilstrebe å holde den generelle helsetilstanden så optimal som mulig. La alle organsystemer få best mulig forutsetning for å gjøre jobben sin best mulig.  Å unngå de allergi fremkallende stoffene er jo som regel ikke lett, og særlig vanskelig er det å unngå pollen i pollen-sesongen.

Vi står dermed igjen med muligheten for å optimalisere kroppens funksjoner, og nærmest ”lære” kroppen til å tåle disse ”allergenene” i best mulig grad.

 

Innenfor Homeopatien har man blant annet en glimrende mulighet til ”desensibilitets behandling” Det vil si man prøver å tilvenne kroppen de stoffene man reagerer på ved å gi de i  små mengder.

 

Innenfor Akupunktur vil man forsøke å rette opp små og store uballanser i organenes funksjoner, slik at de kan gjøre jobben sin best mulig. Dermed vil de også lettere kunne takle allergi fremkallende stoffer bedre uten at den allergiske overreaksjonen inntreffer.

For eksempel vil pollenallergi svært ofte omfatte reaksjoner i slimhinner, med overproduksjon av slim i nese, svelg o.s.v.

Andre problemer i kroppen som kan medføre økt slimproduksjon vil da være en forsterkende faktor på allergi problemet. Sett fra en akupunktørs synspunkt vil dette gjerne bety at deler av fordøyelses systemet har litt trøbbel. Dette vil det da være gunstig å gjøre noe med.

 

For å oppnå en best mulig pollensesong er det gunstigst å starte forberedelsene, eller justeringene såpass tidlig at man er ferdig før pollenet kommer for fullt.

Erfaringsmessig glemmer mange dette helt til snørringen og nysingen starter. Derfor denne lille påminnelsen.