Return to site

Mageplage og forskning

2006

Tirsdag 20.06.d.å. hadde Oppland en artikkel med tittelen: ”Banebrytende forskning på utbredt mageplage”

Denne handlet om et forskningsprosjekt og en doktorgrads avhandling som Dr. Per Olav Vandvik har utført.

Først vil jeg gratulere Vandvik med disputasen.

I tilegg må jeg imidlertid få komme med noen synspunkter på  noe av det som hevdes i artikkelen.

Som det går fram av artikkelen er IBS (irritable bowel syndrome) en diagnose som beskriver et fordøyelses problem som man ikke finner årsaken til. (I vestlig medisin er man jo avhengig av å ha et navn på alt) 

I studien fant man at mange med diagnosen hadde tilleggsplager, og at disse ofte var det som var verst..

Her vil jeg gjerne skyte inn at kanskje man burde prøve å se litt mer helhetlig på disse problemene. Mitt inntrykk er nemlig at disse tilleggsplagene svært ofte har utspring fra samme årsak. Mulighetene her er mange, og inkluderer alt fra stressfaktorer til feil kosthold generelt eller inntoleranse for spesifikke matvarer spesielt.  Dette er greit og jeg regner med at vi ikke er så uenige på dette punktet.

Konklusjonene om at omtrent det eneste som hjelper er kognitiv terapi og hypnose er jeg derimot meget uenig i.

I følge artikkelen sier Vandvik b.l.a. at:  ”mange oppsøker alternativ behandling som ikke har dokumentert effekt. Omtrent 1/3 opplever en placeboeffekt og føler seg midlertidig friske…”

 

Er det alternativ medisin Vandvik har forsket på?  Eller har han forsket på legenes synspunkter på dette?  Hvordan vet Vandvik at bedringen som inntrer er placebo effekt?

At plagene kommer tilbake kan like gjerne være at årsaken til problemet fortsatt er tilstede.

Får man hodepine av å skalle hodet i veggen vil jo den komme igjen neste gang man skaller hodet i veggen, ikke sant? Er mageproblemene forårsaket av at man spiser galt vil de jo komme tilbake neste gang man spiser galt.

Å hevde at all alternativ medisin er udokumentert er drøyt i samme artikkel som man hevder at hypnose er dokumentert. Det er få ting som er dårligere dokumentert en psykiatri generelt og hypnose spesielt. Akupunktur begynner faktisk å få ganske god dokumentasjon.

Selv har jeg jobbet med naturmedisin i mer enn 18 år og har hatt et betydelig antall til behandling med fordøyelses besvær av forskjellig art. Herunder IBS, magesår, halsbrann, forstoppelse, kronisk diarrè , Morbus Chron, og irritabel tykktarm. Jeg tør hevde at de aller fleste har vi fått hjulpet godt. Langt over den tredjedelen som Vandvik hevder er placebo.

Fortsett å forske,  jeg er for at det forskes og at ting skal dokumenteres, men ikke trekk konklusjoner på siden av det det egentlig er forsket på.

Alle vi som seriøst jobber med alternativ medisin ønsker  selvsagt at det vi driver med dokumenteres. Det er imidlertid to ting som jobber mot oss hele tiden. Penger og fornektelse.

Det er dyrt å forske, og de midler som staten har bevilget via NAFKAM er foreløpig for små i denne sammenhengen. Fornektelse er et like stort problem. Hver gang noen fra våre rekker kommer med en forsknings rapport som dokumenterer vår effekt avskrives det som placebo, eller ”at dette må det forskes mer på”  av folk som ikke vet nok om det de snakker om.