Return to site

Tenners gnissel

2006

 I dagens (19.04.2006) nettutgave av VG står å lese en artikkel med følgende overskrift:

”Ingen skader av amalgam”

Denne artikkelen refererer til to studier. En i USA og en i Portugal. Studien ble i følge artikkelen gjort på til sammen 1000 barn, som ble fulgt opp over 5 år.

I den gruppen som fikk amalgamfyllinger fant man høyere innhold av kvikksølv i urinen, men ellers ingen helseplager, som manglende intelligens utvikling, hukommelse, konsentrasjon, motorikk eller nervefunksjon.

 

Første spørsmål som umiddelbart melder seg her er: Hvem har betalt for denne studien?

 

Nå kan jeg bare ikke la være å bruke noen av de argumentene vi innen akupunktur og homeopati blir møtt med hver eneste gang det blir lagt fram en studie som bekrefter våre teorier.

En studie med 1000 deltagere vil i denne sammenhengen ikke være stor nok.

            Det har jo vist seg i praksis at de fleste av oss tåler amalgam uten å få plager

            Noen få derimot får plager. Vi er ikke like.

En studie over 5 til 7 år er i denne sammenhengen ikke lang nok.

            De fleste som får plager som kan være amalgam relatert får dette først etter mange

            År.

I tillegg til dette bagatelliseres det faktum at det faktisk ble påvist høyere innhold av kvikksølv i urinen hos de barna som fikk amalgamfyllinger. Dette i seg selv skulle vel klart tilsi at amalgamfyllingene faktisk frigir kvikksølv.

Kvikksølv er noe av det mest toksiske vi har omgitt oss med.

 

At man i sin tid overhodet fant på å putte kvikksølv i munnen på folk, selv om man allerede den gang var klar over giftigheten, er meg en gåte.

At man i dag, så lenge etterpå, med så mye mer kunnskap om kvikksølvets skumle egenskaper, og på tross av uttallige vitnesbyrd om helseskader, fortsatt forsvarer å bruke dette i form av amalgam er helt ubegripelig.

Dette må bero på en frykt for et erstatningsansvar av så store dimensjoner at det etter mitt skjønn ikke kan kjøres. Jeg er overbevist om at alle tannleger som brukte dette helt frem til de siste par tiår har vært lykkelig uvitende om problemet, og dermed ikke har noen skyld.

At informasjonssjefen i Den norske tannlegeforening i dag derimot går ut og forsvarer amalgam er mer tvilsomt.

Er det ikke på tide å ta skadelidende folk på alvor, og faktisk tro på det de sier?

Jeg vil minne om at all medisin i utgangspunktet er basert på empiri. D.v.s. erfaring.

Når erfaringen til så mange mennesker tilsier at amalgam kan være et problem, at kvikksølv finnes i amalgam, og at kvikksølv vitterlig er meget giftig, er det sannelig på tide å lære litt av erfaringene.

 

At amalgam er et sterkere og billigere materiale enn de såkalte Kompositt fyllingene holder ikke som argument når mange får seinvirkninger av det.