Return to site

Alternativregisteret i Brønnøysund

2004

I Oppland Arbeiderblad sin nett avis i dag 12.11.04 var det en artikkel med følgende tittel:

”Er du på jakt etter alternative behandlere?”

Denne artikkelen omhandler det relativt nye registeret i Brønnøysund som omhandler alternative behandlere. Artikkelen er grei nok. Dette registeret er opprettet, formelt fra 1. januar 04.

Jeg har imidlertid lyst til å tilføye at registeret foreløpig ikke er utfyllende.

Som artikkelen nevner er registeret frivillig. M.a.o mange terapeuter har foreløpig valgt å ikke stå der.

Og som avdelingsdirektør i Brønnøysundregisteret, Eirik Kristiansen sier: å være registrert som alternativ behandler innebærer ikke offentlig godkjenning av slike virksomheter.

Det stilles med andre ord ingen faglige krav om verken utdanning eller kunnskaper for å stå registrert. Det eneste som kreves for å være registrert er faktisk å være medlem av en organisasjon.

Dette gjør etter min mening forvirringen enda mer total for publikum som leter etter en seriøs behandler med adekvat bakgrunn.  Om en behandler er registrert eller ikke har altså ingen sammenheng med om behandleren er kvalifisert eller ikke.

 

Av ovennevnte årsak har mange, meg selv inkludert, valgt å ikke registrere seg foreløpig.

 

NFKA (Norsk Forening for Klassisk akupunktur) har i årevis arbeidet overfor helsedepartemenet for å oppnå en faglig kontrollordning som innebærer at når man oppsøker en som kaller seg akupunktør, så er man garantert å havne hos en som faktisk  har akupunktur kunnskaper på et betryggende høyt nivå. M.a.o. en autorisasjonsordning og beskyttet tittel.

 

 

 

Dette har foreløpig ikke lykkes, men noe positivt er dog på plass.

 

En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial og Helsedirektoratet har denne uke overlevert to utredninger til Helse og Omsorgsdepartementet som omhandler eksisterende og anbefalte nivåer på utdanning i akupunktur og i homeopati. Denne arbeidsgruppen konkluderer med at en akupunktør som skal behandle alle typer lidelser, og derfor må beherske faget på et høyt nivå, bør ha en utdanning på minimum Bachelornivå med ett års påbygning. D.v.s. 4 års utdanning på fulltid. Tilsvarende 2500 timer.

 

Utvalget foreslår også at nålebehandling kan benyttes som metode av andre helsepersonellgrupper på begrensede fagområder etter kursing på et nivå av 617 timers undervisning.

Vi vil på denne måten få to grupper som arbeider med akupunktur. En gruppe som kan bruke nålebehandling på sine begrensede fagområder og en gruppe akupunktører som skal beherske faget på hele spekteret av indikasjoner.

 

Nå mangler det at vi får en autorisasjon av akupunktører på dette nivået. En autorisasjon som tilsier at kaller man seg akupunktør skal utdanningen være på Bachelor nivå i akupunktur.

Først da vil en oversikt i et register være av verdi for publikum.