Return to site

Sykefravær

2002

Det er fra myndighetenes side igjen satt fokus på sykefravær.  I avisene  sto det nylig en artikkel som refererte fra  Statistisk sentralbyrå: ”Den totale sykefraværsprosenten i 1. kvartal 2002  var på 8,2”

Dette koster bedriftene og samfunnet mange penger.

Mange ideer er lansert, og mange er forsøkt for å få fraværet ned. Allikevel er i følge statistikken den totale sykefraværsprosenten heller stigende. ( 7,6 % i 1. kvartal 2001)

 

Hva mer kan man gjøre, bortsett fra bedre arbeidsmiljø, oppfordring til trening, og bedre arbeidsstillinger?

Er man syk, så er man syk. Da må man forsøke å bli frisk så fort som mulig. Det beste ville selvfølgelig være å redusere sykdomsfrekvensen. M.a.o. forebyggende helsearbeid.

I deler av det gamle Kina praktiserte man en ordning hvor folk gikk til ”service” 4 ganger i året.  For å holde seg frisk.  Dette betalte man for. Ble man syk fikk man gratis behandling.

Selv om denne ordningen kanskje ikke direkte er gjennomførbar i dag er tanken ganske interessant.

 

La oss leke litt med tall, og regne på et eksempel.

Bedrift med 30 ansatte.  x  7,5 timer  x  230 dager  =  51.750 arbeidstimer i året

Fravær  på 8,2 %   (Gjennomsnitt 1. kvartal 2002 i følge Statistisk sentralbyrå)  

Vil si at 2,46 personer er fraværende hver dag.   Eller  4.243 timeverk  er mistet per år.

 

Med gjennomsnittlig kostnad per ansatt per time på kr:170,- får vi:  

170 x  4.243 timer = kr: 721.310,- per år  i direkte utgift

Vis man regner at en ansatt omsetter for det dobbelte av sin egen lønnskostnad, får vi en tapt omsetning på samme beløp.

Totale kostnader / tap for bedriften vil da være på kr:721,310 x 2 = kr: 1.442.620,-

Nå er selvfølgelig deler av dette fraværet langtidsfravær utover 14 dager, og dekkes dermed av trygdeetaten, men allikevel !

For slike summer kan man gjøre ganske mye forebyggende helsearbeid!

Ut i fra dette vil jeg påstå at det er store muligheter for at det vil være meget lønnsomt for en bedrift å bruke  penger på forebyggende helsearbeid.

 

Akupunktur er en behandlings form som har et stort potensiale i forebygging.  En av de største fordelene i akupunktur og Kinesisk medisin generelt, er muligheten man har til å kunne oppdage, og dermed behandle små problemer mens de enda er små. D.v.s før de er så store at de er ”målbare” med vestlig medisinske metoder. Dermed kan man prøve å rette de opp før problemet er så stort at det fører til sykefravær.

Dette utelukker selvfølgelig ikke bruk av vestlig medisinske metoder når disse er påkrevd

Mye av de samme tingene kan man si om Homeopatisk behandling.

Metodene er også godt egnet til akutt behandling av forbausende mange typer lidelser. På mange ting sannsynligvis bedre enn noe annet.

Ut i fra dette mener jeg at akupunktur har noe å tilby bedriftene, og samfunnet for øvrig, som innebærer god økonomi.