Return to site

Snart ????

2003

Det går ikke en dag på jobb uten at jeg får spørsmål om hvorvidt det er refusjon på akupunktur behandling. Hittil har det ikke gått en dag som jeg ikke har måttet svare det samme. ”Så god er ikke verden enda, men Norsk Forening for Klassisk Akupunktur (NFKA) jobber med saken, og det har de gjort i nærmere 20 år.”

Det første som må på plass er dog en offentlig autorisasjon av faget.

Vi har stadig hatt store forhåpninger om at det skal skje, ettersom regjering etter regjering har varslet og igangsatt utvalg og undersøkelser for å kartlegge behovet.

Vi hadde ”Aarbakke utvalget” som ble oppnevnt av Sosial og Helsedepartementet i 1997, og som la fram en ”Offentlig utredning” (NOU) om alternativ medisin 1 ½ år senere på 274 sider.

En grundig utredning var gjort og et stort arbeid var nedlagt…..men ingenting mer skjedde.

Ny helsepersonell lov trådte i kraft 2001. denne åpnet for at nye helsepersonellgrupper kunne søke Departementet om autorisasjon. NFKA leverte en tvers igjennom solid og velbegrunnet søknad som det var lagt ned et meget stort arbeid i. Søknaden hadde kostet rundt et årsverk arbeid og omfattet mengder av dokumentasjon.

Svaret man fikk fra departementet var at man ikke hadde tenkt (!) å vurdere slike søknader før den nye helsepersonell loven hadde vært i drift minimum et par år….

 

I desember 2002 lekket det mange små hint fra departementet om at noe stort var på gang. Pressekonferanse i Tromsø ble varslet……. Men ingenting skjedde.

 

Det er derfor en glede å kunne skrive at i Juni i år ble det av regjeringen bestemt at det skal settes i gang utredning av blant annet Akupunktur og Homeopati med tanke på autorisasjon.

Helseminister Høybråten sa i sin tale under åpningen av vår WFAS, verdenskonferanse i Akupunktur, i Oslo 12 – 14 /9 at arbeidsgruppen var nedsatt og i gang med arbeidet. Denne gruppen skal etter planen være ferdig med sitt arbeid sommeren 2004.

 

Hva denne gruppen kommer fram til av konklusjoner er det selvfølgelig umulig å vite. Det er imidlertid så mange positive signaler å spore. Særlig når det gjelder akupunktur, både blant befolkning, politikere, og til og med det tradisjonelle helsevesen, at det for meg vil være helt ubegripelig dersom departementet ikke gir autorisasjon av akupunktur denne gangen. Vi får være tålmodige litt til, og vente å se.

 

Nå behøver ikke en autorisasjon automatisk innebære refusjon av utlegg ved akupunktur behandlinger, med det må i vert fall på plass først. Denne autorisasjonen er også viktig for å sikre at publikum kan stole på at den behandleren de går til er kvalifisert til det arbeidet som skal utføres.

Til sammenligning krevdes det for meg en søknadsbunke på 6 skjemaer for å få lov til å grave ei grøft på egen eiendom, mens det er ingen som kontrollerer om man kan faget når man skal behandle syke folk.