Return to site

MMR – Mengder Med Raseri?

2015

Den siste tiden har både NRK og riksavisene hatt mange oppslag om vaksiner. Det er antagelig noen tilfeller med meslinger i USA og Tyskland som har utløst debatten. Det er da voldsomt hvor farlig meslinger har blitt siden 1970 tallet. For å balansere debatten litt kan det være på sin plass å minne om at alle som vokste opp på 60 og 70 tallet faktisk har hatt både meslinger og de andre barnesykdommene. Vi har ikke bare hatt dem, vi ble sendt til de som var syke i håp om at vi skulle bli smittet og bli ferdige med det. I følge folkehelseinstituttets nettside ble meslingvaksinen innført for små barn i 1969, og fullt program, med dagens MMR vaksine i 1983. Dette betyr at alle vi som har passert 45 år ikke ble vaksinert og faktisk har overlevd. Jeg vet ikke alderen på skribentene av de til dels rasende innleggene som har gått i media i det siste. Ord som egoister, barnemishandler, usolidariske dumskalle og omsorgssvikt har florert i spaltene. Selv har jeg aldri gitt noen råd om hvorvidt man skal ta vaksiner eller ikke, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Jeg synes dog spørsmålet om det er lurt, påkrevd, eller nødvendig å vaksinere seg er så vanskelig at man må respektere de valg folk gjør på området. Mange artikler og innlegg bærer preg av regelrett mobbing. Både fra motstandere og tilhengere av vaksiner. Det burde være unødvendig, da det hevdes at vi bor i ett fritt land, med både menings og ytringsfrihet.

«Forskere har bevist» er en setning som blir benyttet svært ofte i både denne og andre debatter. Og forskning er bra. Ingen tvil om det. Man bør bare ikke glemme at det er svært sjelden at ALLE forskere er enige om alt. På de fleste felt hvor det blir gjort forskning er det som regel både varierende resultater av forskningen og varierende konklusjoner trukket av forskerne. Statlige instanser støtter seg som regel på hva flertallet av forskerne har kommet fram til. Det er dog slik her i verden at det å ha flertallet ikke nødvendigvis betyr at man har rett. På toppen av det hele. Utrolig nok, så har det jo hendt det har vist seg at forskere har tatt feil. Rett som det er faktisk. Selv om det opp gjennom historien stadig har blitt hevdet at «NÅ vet vi alt» har det noen år senere vist seg at det nok ikke stemte. (men NÅ vet vi alt. o.s.v.) Det er med andre ord skråsikkerheten man bør være litt forsiktig med.

 

Misforstå meg rett, forskning er bra, nødvendig og viktig. Men ikke slutt å tenke selv for det. Noen ganger er det faktisk ikke sikkert vi har alle svarene på alle spørsmålene ennå. Da må det også være lov å både tro på og tvile på såkalte vedtatte sannheter.